Проекти

THE GHOST OF THE BLACK SEA


Alex, a unique human being, is surgically altered to live in the sea. Oksana, a Russian orphan girl, lives in a ruthless world of human traffickers, terrorists and dirty politicians. When Alex rescues Oksana from sex enslavers, his life turns into a means of a cruel game of domination over the World's Oceans...


Director: Ivan Georgiev


Producer: Karl Gesner, Stoyan Stoyanov


Country: Bulgaria


Production: Sanford Group, CINEMAQ

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney