Проекти

KHIBULA


President, migrated in the unapproachable mountains of his homeland, is trying to return the authority, but an invisible pursuer makes him choose his own road leading to the end.


Director: George Ovashvili


Producer: George Ovashvili


Country: Georgia


Production: Alamdary Film

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney