Проекти

FORGOTTEN SEASONS

Director: Andrey Andonov


Producer: Andrey Andonov, Blagovesta Georgieva, Yavor Vesselinov


Country: Bulgaria


Production: Egregore Films

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney