Проекти

A BIT OF LUCK


Sofia. A hot July Friday pits two old rivals against each other. Twenty-five years later they are still boxers, albeit this time they are not wearing gloves.


Director: Alexander Smolyanov, Chavdar Jivkov


Producer: Vera Chandelle


Country:


Production: FABRIKATA Film Production

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney