Проекти

OUT


A man in a quest for a job and fruition of his long forgotten dreams takes a chance to go abroad and gets caught up in strangely absurd events of an East-European odyssey.


Director: György Kristóf


Producer: Marek Urban


Country: Slovakia, Hungary, France, Czech Republic, Latvia


Production: Sentimentalfilm

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney