Проекти

THE PLATFORM


Several stateless young refugees create an ideal country on an abandoned platform in the sea but struggle with real problems of food, economy and diplomacy.


Director: Nikolay Mutafchiev


Producer: Nikolay Mutafchiev


Country: Bulgaria


Production: Premier Studio

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney