Проекти

SUMMER TREASURE


A genuine children's Odyssey of a treasure hunt, taking place on a Greek island in the middle of summer.


Director: Yorgos Tsemperopoulos


Producer: Vicky Miha


Country: Greece


Production: Boo Production

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney