Проекти

SISTERS


Three sisters found a letter left by their mother before she died.


Director: Vesela Kazakova


Producer: Mina Mileva, Vesela Kazakova


Country: Bulgaria


Production: Activist 38

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney