Проекти

RUDOLF NUREYEV. THE BEGINNING


The feature film “Rudolf Nureev. The beginning” will tell about the most little-known period of life of the dancer — his life before departure from Russia.


Director: Evgenia Tirdatova


Producer: Alfiya Chebotareva


Country: Russia


Production: Svoy Pocherk

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney