Проекти

NORMA & LEBED


Bright story about darkness.


Director: Boris Nikolov


Producer: Milena Kaleva, Georgi Velev


Country: Bulgaria


Production: Four X Films

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney