Проекти

NOCTURNЕ


An aging Bulgarian hit-man with deteriorating eyesight is having second thoughts about the meaning of his life while taking other lives, and hopes to be reborn as a human being with the birth of his child.


Director: Iliyan Iliev


Producer: Adela Peeva


Country: Bulgaria


Production: Adela Media

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney