Проекти

GRACE


In a small town, a domain of apathy and alienation, two children are forced to dispose of their unwanted baby because they have lost all hope of finding understanding and support.


Director: Grigor Antonov


Producer: Veselka Kiryakova


Country: Bulgaria


Production: Red Carpet Films

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney