Проекти

THE TREE


It's a known fact, that hell is other people – but can you live without them?


Director: Hafsteinn Sigurjonsson


Producer: Thor Sigurjonsson


Country: Iceland


Production: Zik Zak Filmworks

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney