Проекти

THE T FACTOR


Trieste. A journey of discovery and self liberation that involves a transgender teacher and a young eastern student. A deep love relationship that challenges the traditional concept of gender identity.


Director: Francesco Costabile


Producer: Alessandra Grilli


Country: Italy


Production: Controra Film

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney