Проекти

TAILOR


Α coming-of-old-age story of a master tailor on the brink of personal and financial ruin. When he decides to fight back he reinvents his life and changes the lives of the brides of an Athenian neighborhood in the outskirts where life seems not to have changed for over a century.


Director: Sonia Liza Kenterman


Producer: Fenia Cossovitsa


Country: Greece


Production: Blonde Audiovisual Productions

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney