Проекти

NEIGHBORS


One man's fight for his personal principles and rights brings him to become an enemy of society.


Director: Grigol Abashidze


Producer: Lasha Khalvashi, Tinatin Kajrishvili


Country: Georgia


Production: Artizm, Gemini

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney