Проекти

MISTY ILLUMINATION


In a mental hospital where doctors constantly ignore problems, patients are doomed to suffer from miscommunication and dysfunction. This hospital is a microcosm of the social dysfunctions of present-day Turkey.


Director: Huseyin Karabey


Producer: Su Baloglu


Country: Turkey


Production: Asi Film

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney