Проекти

THE DANCEHALL BITCH


Intent on studying the criminality of man, naïve writer Isaac discovers, when those prison doors slide shut, his cellmate will teach him about the nature of woman.


Director: Terry McMahon


Producer: Tim Palmer


Country: Ireland


Production: Ignition Film Productions

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney