Проекти

BREATHING INTO MARBLE


Izabele and her young family adopt a six-year-old boy who is unable to put down roots in this new family and kills his ill adoptive brother. This is a romantic ballad with the plot of a thriller.


Director: Giedre Beinoriute


Producer: Dagne Vildziunaite


Country: Lithuania


Production: Just a Moment

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney