Проекти

BORDERLINE


A countryside woman of low expectations becomes transformed through her struggle to keep her cattle breeder business and family alive.


Director: Emmanouil Oikonomou


Producer: Athanasia Michopoulou


Country: Greece


Production: Inkas Film & TV Productions

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney