Проекти

PIG


The mind transformations of a boy pushed to his limits by society.


Director: Dragomir Sholev


Producer: Dragomir Sholev, Elena Mosholova


Country: Bulgaria


Production: Gorilla Films

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney