Проекти

MY FATHER, MY MOTHER, MY SISTER


Some time between childhood and adulthood, when life is a string of easy decisions, the world of half-sisters Iva and Maya is about to change drastically. They would have to find answers to questions grown-ups don’t even dare to ask. Can the two teenagers make decisions of life and death?


Director: Dimitar Kotzev


Producer: Dimitar Kotzev, NayoTitzin


Country: Bulgaria


Production: Spotlight

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney