Проекти

THE LADDER


Life in an Iranian village is disrupted, when their beloved ladder serving their religious, worldly, and sometimes mischievous yet lucrative desires, breaks in an accident.


Director: Ali Jaberansari


Producer: Babak Jalali, Duccio Chiarini


Country: UK


Production: Here & There Productions

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney