Проекти

I HATE BERLIN


Passing through the middle age crises, Ducu Niculescu, a depressive writer, is trying to figure out his life. Split in between two cities and two women, both important to him, Ducu is oscillating until he loses bo th. An ironic comedy about immature emotions and taking responsibilities.


Director: Valentin Hotea


Producer: Ada Solomon


Country: Romania


Production: Hi Films Production

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney