Проекти

DORA


The elderly actress Dora finds herself sharing her municipal housing flat with a couple of young actors and together they face a challenge that will change their lives.


Director: Milko Lazarov


Producer: Veselka Kiryakova


Country: Bulgaria


Production: Red Carpet Films

 
 
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney